Du học Úc

Du học Úc rất phổ biến vì có nền kinh tế ổn định và sinh viên mới tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm. Ngoài ra, cuộc sống sinh hoạt khá thoải mái, không căng thẳng. Điều quan trọng là hệ thống giáo dục của Úc có chất lượng cao. Nhiều sinh viên quốc tế có cơ hội tiếp tục sinh sống tại Úc sau khi tốt nghiệp. Chính phủ Úc trao cho sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học và sau đại học quyền được làm việc tại Úc. Và bởi vì Úc trao cho sinh viên tốt nghiệp quyền làm việc, vậy nên Úc cũng có một nền kinh tế mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Du học Úc cũng cần lập kế hoạch ngân sách một cách thông minh có thể giúp bạn nắm giữ tài chính của mình một cách hiệu quả. Hãy để chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho bạn toàn diện về chi phí học tập ở Úc, gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các khoản phí khác nên lưu ý, giúp bạn lập kế hoạch thật tốt cho cuộc sống mới của mình tại Úc!

Plan to study abroad?

Request us for more information

* All fields required (in English)