Upcoming Events

Don't miss Hands On - BEO's events and exhibitions, the university interviews and visits.

Triển lãm du học: Global Study Day 2024

  • 6 June 2024
  • 17:30 - 21:00

Triển lãm du học Global Study Day 2024 chính thức quay trở lại với sự tham gia của rất nhiều trường đỉnh từ G8 Úc, Anh, Mỹ, và Canada 🇦🇺🇬🇧🇺🇸🇨🇦     🚀 Với Triển lãm du học Global Study Day, học sinh tham gia sự kiện không đơn giản chỉ đến để gặp gỡ […]