DU HỌC NEWZEALAND

New Zealand là một quốc gia khác mà bạn có thể trải nghiệm việc học tập giữa thiên nhiên tươi đẹp. Hệ thống giáo dục và chất lượng của các học viện, trường đại học được đảm bảo thuộc hàng đầu thế giới. Có sự đa dạng trong tất cả các cấp học.

Đối với con đường sự nghiệp ở New Zealand, Chính phủ cung cấp hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế để có được kinh nghiệm làm việc lên tới 20 giờ mỗi học kỳ, bao gồm cơ hội thực tập tại các tổ chức lớn, giúp việc học tập tại New Zealand không chỉ bó hẹp trong lớp học

Một lý do khác tại sao New Zealand là một quốc gia tốt để học tập. Đó là chi phí học tập rẻ hơn các nước khác. Tỷ giá hối đoái ở New Zealand rẻ hơn nhiều so với các nước khác, và chi phí sinh hoạt ở New Zealand thấp hơn ở Anh và Úc, và nhiều nơi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Plan to study abroad?

Request us for more information

* All fields required (in English)