Counselor Khánh Hà

Thông Tin Liên Lạc

  • Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:30-17:30 & Thứ Bảy: 8h30 - 12h30
  • ha.tram@handson-beo.vn
  • 028.2200.0580  - ext.104

Ms. Khánh Hà

Counselor - Ho Chi Minh Branch

Bachelor of Business Administration, Sai Gon University
Trong suốt thời gian hoạt động trong lĩnh vực du học, tôi đã hỗ trợ nhiều học sinh thành công ghi danh và nhập học tại các trường Anh, Úc, Mỹ, New Zealand. Bằng những kinh nghiệm đã tích lũy, tôi luôn cố gắng đưa ra định hướng, tư vấn cho học sinh một lộ trình học tập và ngành học phù hợp tại những trường Đại học danh giá với mức học bổng giá trị. Tôi không chỉ là người tư vấn mà sẽ là một người bạn đồng hành xuyên suốt chặng đường du học của các em học sinh.