Các tư vấn viên tại Hands On - BEO sẽ giúp sinh viên nhập học dễ dàng bằng cách gửi đơn đăng ký của họ đến các trường đại học
mà chúng tôi đại diện và liên tục theo dõi cho đến khi biết kết quả.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc đăng ký nhập học như sau
 • Bảng điểm và chứng chỉ học tập (Certificate) Nếu chưa tốt nghiệp thì sử dụng học bạ gần nhất.
 • Bằng chứng của bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc TOEFL). Nếu bạn chưa làm bài kiểm tra hoặc đang chờ kết 
   quả bài kiểm tra, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký.
 • 2 thư giới thiệu hoặc thư giới thiệu (trong đó thư của giáo viên ít nhất 1 bản)
 • Trình bày rõ mục đích (SoP) Viết một bài luận giới thiệu bản thân và giải thích lý do tại sao bạn quan tâm đến 
   việc tiếp tục khóa học. Độ dài ít nhất 1 trang nhưng không quá 2 trang A4. Những sinh viên cần lời khuyên về 
   cách viết hoặc xem lại SoP của họ cũng có thể liên hệ với nhóm Thực hành.
 • CV (Resume) cung cấp chi tiết về quá trình làm việc của bạn, hoặc thời gian thực tập. Tham gia vào các hoạt động 
   và dự án trong quá trình học hoặc các thông tin quan trọng khác mà bạn muốn chia sẻ với trường đại học về bản thân.
 • Hộ chiếu (Passport) nên còn hạn ít nhất từ ​​1,5 đến 2 năm.
 
Lưu ý
 • Nếu nhận được học bổng, hãy đính kèm thư giới thiệu.
 • Đối với sinh viên đăng ký các khóa học nghệ thuật, thiết kế và truyền thông in ấn, phải đính kèm một bộ sưu tập (portfolio).
 • Chương trình tiến sĩ, ứng viên cần phải nộp một bài nghiên cứu (Proposal Research) khoảng 10-20 trang.