Hands On - BEO có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp trong từng bước của quy trình tuyển sinh. Từ việc kiểm tra các hồ sơ đầy đủ 
trước khi nộp đơn vào các trường đại học, chúng tôi liên tục theo dõi đơn ghi danh và thông báo cho sinh viên về kết quả càng 
sớm càng tốt. Các trường Đại học sẽ có thời gian xét duyệt khác nhau tùy theo tiêu chí của từng trường.

Thư nhập học (Offer) từ trường đại học
Thư nhập học của các trường đại học có thể được chia thành 3 loại chính.
 • Thư nhập học vô điều kiện: nghĩa là bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và có thể tiếp tục hoàn thành các bước còn lại.
 • Thư mời nhập học có điều kiện: nghĩa là bạn phải đáp ứng một số điều kiện như nộp điểm trung bình cuối kỳ, đạt điểm IELTS 
   nhất định, hoặc đăng ký khóa học Pre-sessional (khóa tiếng Anh). Bên cạnh đó, cung cấp tài liệu gốc hoặc trả tiền đặt cọc giữ chỗ... 
   Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể tiếp tục hoàn thành hồ sơ. Và trường đại học sẽ thay đổi sang Thư nhập học vô điều kiện sau.
 • Thư từ chối: có nghĩa là bạn không được nhận vào khóa học.
 
Phản hồi
Nếu bạn chấp nhận nhập học vào trường đại học, bạn cần chuẩn bị các bước tiếp theo:
 • Trả tiền đặt cọc theo quy định của trường đại học.
 • Trả lời trực tuyến
 • Gửi mẫu đơn chấp nhận trở lại trường đại học.
 • Gửi thông tin hộ chiếu

Nếu bạn đã nhận được lời mời từ nhiều trường đại học, bạn nên cho mình thời gian để suy nghĩ xem bạn sẽ chấp nhận trường 
đại học nào. Khi quyết định đã được đưa ra, hãy chấp nhận lời đề nghị và trả tiền đặt cọc cho trường đại học sớm nhất có thể. 
Trung bình thời gian cho phép để chấp nhận Thư mời nhập học sẽ khoảng 4-6 tuần và 4-6 tuần để xử lý thị thực.