Hands On - BEO không chỉ tư vấn về việc nộp hồ sơ học tập và liên thông lên đại học. Chúng tôi cũng hỗ trợ sinh viên của chúng tôi 
trong quá trình xin thị thực.

Dành cho sinh viên đăng ký du học tại Vương quốc Anh
Khi học sinh - sinh viên quyết định chấp nhận nhập học vào các trường đại học hoặc trường ngôn ngữ hoặc cao đẳng, học sinh - 
sinh viên có thể chuẩn bị hồ sơ xin thị thực du học riêng cho từng loại thị thực (Student Visa hoặc Short-Term Study Visa) như sau:
1. Hộ chiếu gần đây hoặc tài liệu du lịch khác
2. Chứng minh tài chính (có thể thay đổi tùy từng trường hợp)
3. CAS hoặc Thư thị thực từ tổ chức bạn sẽ đến học.
4. Nếu bạn dưới 18 tuổi, cần có thư đồng ý của cha mẹ.
5. Nếu bạn dưới 18 tuổi, tài liệu chứng minh mối quan hệ của bạn với cha mẹ cũng được yêu cầu.
6. Kết quả xét nghiệm bệnh lao (Tuberculosis Test) do IOM cấp.

Chúng tôi sẽ cung cấp lời khuyên về quy trình xin thị thực cho những sinh viên nộp đơn thông qua Hands On - BEO.